ALTERNATOR

     Alternator jest to prądnica generująca prąd który ładuje akumulator oraz jest wykorzystywany przez układy elektryczne samochodu (np. oświetlenie, radio). Sprawne działanie alternatora ma ogromny wpływ na trwałość i wydajność akumulatora.

     Alternator poprzez regulator napięcia powinien wytwarzać prąd o natężeniu pomiędzy 13,9V a 14,5V mierzony na końcówkach biegunów akumulatora. Alternator wytwarzający prąd poniżej 13,9V spowoduje rozładowanie akumulatora, ponieważ brakujący prąd potrzebny do obsługi elektrycznej instalacji samochodowej będzie pobierany bezpośrednio z akumulatora.

     Alternator wytwarzający prąd powyżej 14,5V spowoduje natomiast przeładowanie akumulatora. Konsekwencją przeładowania jest nadmierne wydzielanie się z elektrolitu gazu (wodoru) i podwyższenie temperatury elektrolitu powodujące niszczenie ogniw akumulatora. W ekstremalnych przypadkach konsekwencją może być wrzenie i wyparowanie elektrolitu a nawet wzrost ciśnienia w akumulatorze powodujący w końcu jego wybuch!

 

Nieprawidłowa praca lub brak pracy alternatora mogą wynikać z następujących uszkodzeń/usterek:

1. Luźny pasek klinowy lub wielorowkowy który napędza alternator (symptomem jest świst paska szczególnie w deszczowe dni lub nad ranem).
2. Zużycie szczotek.
3. Uszkodzenie łożysk (objawem jest głośniejsza praca alternatora i wzrastający hałas przy zwiększaniu obrotów silnika).
4. Uszkodzeniu może ulec tez regulator napięcia który stabilizuje prąd wytwarzany przez alternator.