ŁADOWANIE AKUMULATORA

     Podstawową zasadą jest ładowanie akumulatora prądem o wartości równej 10% pojemności akumulatora. Jeżeli akumulator ma 40Ah to prąd płynący z prostownika powinien mieć wartość 4A.

I przykładowo:
40Ah -- 4 AMPERY
50Ah – 5 AMPERY


      Jeżeli akumulator jest głęboko rozładowany (napięcie akumulatora poniżej 10,5V)
to powinniśmy ładować go mniejszym prądem z prostownika niż wynikałoby to z powyższej reguły. Ładowarki inteligentne same monitorują napięcie jakie jest potrzebne w danej fazie ładowania akumulatora. Po zakończeniu ładowania przełączają się w tryb podtrzymujący, podając niewielkie ilości prądu w określonych odstępach czasu. Tryb ten zapewnia bezpieczeństwo zarówno dla akumulatora i użytkownika. Ładowanie akumulatora zwykłym prostownikiem zawsze wiąże się z ryzykiem przeładowania i przegrzania akumulatora.

 

Ładując akumulator pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach:

1. Elektrolit jest substancja żrąca i niebezpieczna.
2. Ładowanie akumulatora powinno odbywać się w pomieszczeniu z dostępem świeżego powietrza.
3. Elektrolit akumulatora ładowanego wydziela wodór, każda iskra elektryczna w pobliżu akumulatora może spowodować wybuch.
4. Nie ładujemy akumulatora podłączonego do instalacji samochodowej.

 


INSTRUKCJA ŁADOWANIA AKUMULATORA


1. Odłączamy akumulator od pojazdu zawsze jako pierwszy biegun (-) minusowy następnie biegun (+) plusowy. Zawsze starajmy się używać rękawiczek
.

2. Przeczyszczamy powierzchnię biegunów (wystarczy papier ścierny) aby prąd był dobrze przewodzony i pobierany z prostownika.

3. Jeżeli nasz akumulator jest obsługowy koniecznie odkręcamy korki, albo zdejmujemy nakładkę panelowa która znajduje się na wszystkich celach akumulatora.

4. Pamiętajmy, podłączany akumulator (szczególnie zima) musi mieć temperaturę pokojową. Może się zdążyć że rozładowany akumulator może być zamarznięty.

5. Pomieszczenie w którym ładujemy akumulator powinno być przewietrzane.

6. Podłączamy zaciski prostownika do akumulatora, zawsze czerwoną końcówkę do bieguna (+) plusowego końcówkę czarna do bieguna (-) minusowego.

7. Możemy teraz podłączyć prostownik do prądu i ustawić odpowiednią wartość amperów na urządzeniu .

8. Przy głęboko rozładowanych akumulatorach (napięcie poniżej 10.5V) pierwszy odczyt może pokazywać błędne wskazanie na amperomierzu. W tym przypadku po około godzinie weryfikujemy ustawienia urządzenia ładującego.

9. Naładowanie akumulatora wskazuje ustawienie wskazówki amperomierza w pozycji 0
lub dioda wyświetlająca określony kolor przeważnie zielony, oznaką jest tez nadmierne gazowanie elektrolitu. (Minimalny czas ładowanie powinien wynosic około 6 godzin.)

10. Kończąc ładowanie zawsze jako pierwszy odłączamy prostownik z sieci elektrycznej następnie możemy odłączyć końcówki przewodów prostownika od akumulatora.

11. Aby mieć pewność ze akumulator jest naładowany powinniśmy poczekać parę godzin aż zniknie prąd wzbudzeniowy i przyrządem kontrolnym, ewentualnie woltomierzem sprawdzamy napięcie akumulatora.

12. Naładowany akumulator montujemy w samochodzie jako pierwszy podłączając biegun (+) dodatni, następnie biegun (-) ujemny.